Neptun Presskau,s.r.o.

Společnost NEPTUN PRESSKAN, spol. s r. o., byla založena v roce 1995 jako česká společnost, jejíž stěžejní čiností je provádění staveb, výroba a montáže jímek tlakové kanalizace systému PRESSKANR, jako nástupnická společnost firem, které prováděly tuto činnost na území bývale ČSFR. Společnost NEPTUN PRESSKAN, spol. s r. o., je majitelem ochranné známky PRESSKANR a vlastní majetkové podíly v dceřinných společnostech na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku. Svými obchodními aktivitami pronikla na trhy v Bulharsku, Rusku a Řecku. Jsme nositeli nejrůznějších ocenění a certifikátů kvality, jako ISO 9001, 14001 a 18001. Na poli kvalifikací jsme držiteli certifikátu svazu podnikatelů ve stavebnictví, který nás opravňuje k provádění staveb do 100 mil. Kč jako generálního dodavatele ve smyslu zákona č. 40/2004 Sb. o zadávání veřejných zakázek. S hlavní činností souvisejí i činnosti vedlejší jako např. projektování tlakových kanalizací, včetně hydraulického výpočtu nebo montáže a výstavba ostatních inženýrských sítí. Naše bohaté zkušenosti jsou pro investory zárukou kvality a serioznosti. Důkazem naší kvalitní práce je skutečnost, že investoři, kteří se rozhodli pro stavbu tohoto systému jsou úspěšnými žadateli o dotace z evropských i národních dotačních programů.


Obory firmy

Zajímavé produkty jiných firem

Nábytek

  • Lokalita : Cítoliby

Nábytek

  • Lokalita : Cítoliby

Realitní kancelář

  • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Realitní kancelář

  • Lokalita : Praha 3, Žižkov

Kuchyně

  • Lokalita : Cítoliby

Kuchyně

  • Lokalita : Cítoliby

Kontakt

Adresa
Boženy Němcové 2625, 530 00 Pardubice